logo
 • image06

  Scoala gimnaziala

  "Paul Tanco"

 • image01

  Scoala gimnaziala

  "Paul Tanco"

 • image02

  Terenul de sport

  "Paul Tanco"

 • image03

  Terenul de sport

  "Paul Tanco"

 • image04

  Contabilitate

  Secretariat

 • image05

  Scoala

  Gledin

 • image07

  Scoala

  Gledin

Şcoala noastră asigură un climat de siguranţă fizică si psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca intreg. Vom incuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active şi a bunei sănătăţi.

Şcoala este locul in care grija şi increderea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie şi religie este intrebată , ajutatăşi inspirată să trăiască cu altfel de idealuri si valori, precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.

Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să-l adapteye unei societăţi dinamice. Dorim să satisfacem nevoia fiecarui elev de a se simţi competent in a deţine şi utiliya informaţia , deschis spre schimbare şi spre invăţare şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Viziunea şcolii noastre este stabilită folosindu-se toate informaţiile cantitative şi calitative a analizei de nevoi din momentul actual.

Nu se cunoaşte cu exactitate data infinţării şcolii din Monor , dar din documentele luate in studiu , s-a constatat că învăţămantul pe raza comunei Monor se pierde in negura mai multor secole, cele mai vechi documente gasite atesta ca Şcoala de la schitul Mănăstirii 'Obîrşia' exista în ultimul pătrar al sec. XVII-lea şi a funcţionat pană spre finele veacului următor avand caracter subzonal.

ŞCOALA OBŞTEASCA de la Monor , cu caracter laic, a luat fiinţa din iniţiativa locala, sub oblăduirea protopopului , îndată dupa anul 1743, în urma decretului de sistematizare a numărului de preoţi şi deci din mai multe localităţi.

ŞCOALA COMUNALA NAŢIONALĂ in 1826 a înlocuit Şcoala Obştească.

ŞCOALA TRIVIALĂ a fost înfiinţată în anul 1767 de către forurile militare granicereşti , odata cu cele din Năsăud şi Maieru pentru Companiile I si II de 'Dupa Targ'. Limba de predare a fost limba romană pană la 1785 cand s-au introdus exerciţii de vorbire în limba germană , care a devenit limba de predare obligatorie, timp de două decenii pana in 1837 , în 1858 s-a revenit la limba de predare romană, dar cu ore zilnice de limba germană.

ŞCOALA NORMALĂ DIN MONOR a fost înfinţată în anul 1864 dar din cauza blocării fondurilor de catre Fiscul imperial , a început să funcţioneze doar din 1872, după ce a fost răscumpărat patrimoniul grăniceresc.

ŞCOALA ELEMENTARĂ FUNDAŢIONALĂ COMUNALĂ a rezultat din transformarea Şcolii Normale (redusă de către autorităţile ungare) in 1885 a funcţionat pană in 1918.

ŞCOALA AGRONOMICĂ intre anii 1899-1909 a funcţionat pe langă Şcoala Fundaţională , predandu-se de către învăţători localnici, lecţii teoretice şi practice de legumicultură , pomărit şi stupărit. După 1918 , şcoala din Monor a urmat toate treptele de dezvoltare a şcolii moderne romaneşti.
Dupa 1948 toate şcolile din mediul rural romanesc ,şcoala din Monor a funcţionat sub denumirea de :

 1. ŞCOALA ELEMENTARĂ CU CLASELE I-VII
 2. ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII , din anul şcolar 1965-1966
 3. ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-X
 4. ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII
 5. ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII 'PAUL TANCO' din 1996
 6. ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'PAUL TANCO' cum funcţionează şi în prezent

Colectivul de elevi
 1. În scădere la ciclul gimnazial
 2. În creştere la ciclul preşcolar şi primar , care duce la înfinţarea unui post de învăţător
La Şc. Gim 'Paul Tanco' Monor este un număr de 20 preşcolari , 50 elevi ciclu primar şi 52 elevi ciclul gimnazial
Structura claselor / grupelor
 1. Grupele de preşcolari sunt mixte, neomogene (atat la Monor cât şi la Gledin);
 2. Clasele la ciclul primar sunt simultane , neomogene:
 3. *la Monor 3 clase : clasa 0 / clasa I/ clasa II-a / clasa a III-a / clasa a IV-a
  *la Gledin 1 clasa : clasa 0 / clasa I/ clasa II-a / clasa a III-a; clasele de la ciclul gimnazial sunt omogene , cate una pe nivel / an de studiu;
Nr.Crt. Clasa/Grupa Nr.de clase/grupe Nr.de elevi Locatia
1. Mixtă 1 28 Gledin
2. Mixtă 1 20 Monor
3. Pregatitoare 0.25 3 Gledin
4. I 0.25 7 Gledin
5. a II-a 0.25 3 Gledin
6. a III-a 0.25 4 Gledin
7. Pregătitoare 0.50 11 Monor
8. I 0.50 8 Monor
9. a II-a 0.50 6 Monor
10. a III-a 0.50 8 Monor
11. a IV-a 1 16 Monor
12. a V-a 12 Monor
13. a VI-a 12 Monor
14. a VII-a 16 Monor
15. a VIII-a 12 Monor
Procentul de abandon şcolar este de 1.50% în ultimii 3 ani.
Activitatea elevilor.
Elevii şcolii noastre desfăşoară activităţi şcolare zilnice, participă la concursuri şcolare, desfăşoară activităţi extraşcolare caŞ serbări şcolare, ecologizare, vizite la instituţiile şi întreprinderile din comună, activităţi culturale, concursuri şi întreceri sportive, drumeţii,excursii şcolare, ş.a activează ca membrii ai Ansamblului folcloric "Baltagul" din Monor şi ai Ansamblului folcloric "Doiniţa" a Cercului Militar Bistriţa-Năsăud.În cadrul acestor ansambluri folclorice elevii şcolii noastre fac turnee în întreaga ţară şi în străinătate.
RESURSE MATERIALE
Suprafaţa totală este de 1420 m.p din care 1320 m.p este şcoală, 55 m.p este magazie de lemne, iar 45 m.p este cladire W.C.
Şcoala veche (nerecondiţionată) a fost construită în anii 1948+1949, cu zidărie de cărămidă şi tâmplărie de lemn.
Şcoala nouă cuprinde:
 1. 1 sală sport şi festivă (dotată mulţumitor, propusă pentru modernizare);
 2. 1 bibliotecă, cu 2700 de volume;
 3. 2 săli de clasă pentru învăţământ primar;
 4. 4 clase pentru învăţământ gimnazial;
 5. 1 sală de grupă pentru învăţământ preşcolar;
 6. 1 sală profesorală;
 7. 1 săliţă pentru direcţiune;
 8. 1 săliţă pentru secretariat/contabilitate;
 9. 1 săliţă pentru arhivă;
 10. 2 săliţe pentru materiale didactice;
 11. 1 încăpere pentru centrale termice;
 12. 1 sală pentru protocol;
 13. 1 baie - dotată cu lavoare;
 14. 1 laborator de informatică - dotată cu calculatoare (propus pentru modernizare);
 15. 1 laborator fizică şi chimie (propus pentru modernizare);
 16. coridoare;
 17. şcoala dispune de o curte si o bază sportivă betonată cu teren de fotbal (propusă pentru modernizare);
 18. incinta este împrejmuită;
Şcoala cuprinde:
 1. 2 săli de clasă pentru învăţământ primar;
 2. 1 sală de grupă pentru învăţământ preşcolar;
 3. 1 sală profesorală;
 4. 1 sală festivă;
 5. coridoare;
 6. şcoala dispune de o curte si o bază sportivă betonată cu teren de fotbal (propusă pentru modernizare);
 7. incinta este împrejmuită;
 8. şcoala dispune de apă curentă;

12.11.2021 Rata de vaccinare Școala Gimnazială ”Paul Tanco” Monor ( 73% )


Informare personal vaccinat COVID-19 ( 63% )


ORGANIGRAMA An școlar 2021 - 2022


Proiect de dezvoltare instituțională 2017 - 2021 (31 pag.)


Raport privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2020 - 2021 (7 pag.)


Raport anual de evaluare internă a calității


P.D.I. an 2020-2024


Plan managerial an 2020-2021


Plan de îmbunătățire activitate ȘCG ”Paul Tanco” an 2020-2021


Regulament de Ordine și Funcționare 2020-2021


Regulament intern

Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență - Descarcă fișier PDF
Instrucțiuni privind asigurarea continuității procesului de învățare - Descarcă fișier
Regulament de ordine interioară (Validat C.A. 12.09.2019) - Descarcă fișier
Proiect de dezvoltare insituțională 2019-2023 (Validat C.A. 12.10.2018) - Descarcă fișier
Plan de îmbunătățire an școlar 2019-2020 (Validat C.A. 12.10.2018) - Descarcă fișier
Plan operațional - an școlar 2019-2020 (Avizat C.A. 12.10.2019) - Descarcă fișier
Raport de activitate - an școlar 2019-2020 (08.10.2019) - Descarcă fișier
Programul activitãţilor SCOALA ALTFEL 2016-2017 - 15-19 Mai / Invãţãmânt gimnazialDescarcă fișier
Programul activitãţilor SCOALA ALTFEL 2016-2017 - 15-19 Mai / Invãţãmânt preșcolar - primarDescarcă fișier