Despre noi

Despre noi

Școala Gimnazială ”Paul Tanco”

Nu se cunoaşte cu exactitate data înfinţării şcolii din Monor, dar din documentele luate in studiu, s-a constatat că învăţămantul pe raza comunei Monor se pierde in negura mai multor secole, cele mai vechi documente gasite atesta ca Şcoala de la schitul Mănăstirii 'Obîrşia' exista în ultimul pătrar al sec. XVII-lea şi a funcţionat pană spre finele veacului următor avand caracter subzonal.
ŞCOALA OBŞTEASCA de la Monor , cu caracter laic, a luat fiinţa din iniţiativa locala, sub oblăduirea protopopului , îndată dupa anul 1743, în urma decretului de sistematizare a numărului de preoţi şi deci din mai multe localităţi.
ŞCOALA COMUNALA NAŢIONALĂ in 1826 a înlocuit Şcoala Obştească.
ŞCOALA TRIVIALĂ a fost înfiinţată în anul 1767 de către forurile militare granicereşti , odata cu cele din Năsăud şi Maieru pentru Companiile I si II de 'Dupa Targ'. Limba de predare a fost limba romană pană la 1785 cand s-au introdus exerciţii de vorbire în limba germană , care a devenit limba de predare obligatorie, timp de două decenii pana in 1837 , în 1858 s-a revenit la limba de predare romană, dar cu ore zilnice de limba germană.
ŞCOALA NORMALĂ DIN MONOR a fost înfinţată în anul 1864 dar din cauza blocării fondurilor de catre Fiscul imperial , a început să funcţioneze doar din 1872, după ce a fost răscumpărat patrimoniul grăniceresc.
ŞCOALA ELEMENTARĂ FUNDAŢIONALĂ COMUNALĂ a rezultat din transformarea Şcolii Normale (redusă de către autorităţile ungare) in 1885 a funcţionat pană in 1918.
ŞCOALA AGRONOMICĂ intre anii 1899-1909 a funcţionat pe langă Şcoala Fundaţională , predandu-se de către învăţători localnici, lecţii teoretice şi practice de legumicultură , pomărit şi stupărit. După 1918 , şcoala din Monor a urmat toate treptele de dezvoltare a şcolii moderne romaneşti.
Dupa 1948 toate şcolile din mediul rural romanesc ,şcoala din Monor a funcţionat sub denumirea de : ŞCOALA ELEMENTARĂ CU CLASELE I-VII, ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII , din anul şcolar 1965-1966, ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-X, ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII, ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII 'PAUL TANCO' din 1996, ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'PAUL TANCO' cum funcţionează şi în prezent
Şcoala noastră asigură un climat de siguranţă fizică si psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca intreg. Vom incuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active şi a bunei sănătăţi.

Şcoala este locul in care grija şi increderea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie şi religie este intrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu altfel de idealuri si valori, precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.

Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să-l adapteze unei societăţi dinamice. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre invăţare şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Viziunea şcolii noastre este stabilită folosindu-se toate informaţiile cantitative şi calitative a analizei de nevoi din momentul actual.
. . . în curs de actualizare!